Oznamy

24.8.2021 – Obhajoba bakalárskej práce

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajobu bakalárskej práce Martiny Smetanovej, ktoré sa budú konať dňa 24.8.2021. Témou práce je Konzervovanie minerálov v muzeálnych zbierkach: metodické postupy a procesy mechanickej úpravy. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

Martina Smetanová – 24.8.2021 o 11:00
Téma: Konzervovanie minerálov v muzeálnych zbierkach: metodické postupy a procesy mechanickej úpravy
Link na pripojene cez MS Teams

Udalosti

POZVÁNKA na prednášku Farby a očné klamy (nielen) drahých kameňov

Pozývame Vás na prednášku Doc. Mgr. Petra Bačíka, PhD. s Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizovanú CVTI SR.

Prednáška sa bude streamovať 27. mája o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 26. mája 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Oznamy

22.4.2021 – Obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške

Katedra mineralógie a petrológie Vás pozýva na verejné online obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške, ktoré sa budú konať dňa 22.4.2021. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams. 22.4.2021 o 9:00 (Alex Molnárová) a 11:00 (Olena Rybnikova).

Mgr. Alex Molnárová – 22.4.2021 o 9:00
Téma: Geochemia granitoidnych horniv v oblasti Fabovej hole a vychodnej casti Nizkych Tatier
Link na pripojene cez MS Teams

MSc. Olena Rybnikova – 22.4.2021 o 11:00
Link na pripojenie cez MS Teams

Galéria hornín

Nefelínový syenit

Pegmatit nefelínového syenitu z lokality Chibiny na Kolskom polostrove v Rusku. Hrubozrnný pegmatit je zložený z alkalického amfibolu – astrofylitu (hnedý), alkalického pyroxénu – egirínu (zelený) a eudialytu (ružový). Napriek tomu, že v prírode sú najčastejšie známe granitové pegmatity, termín pegmatit nie je striktne viazaný len na granitoidné horniny. Ako pegmatit označujeme hrubozrnnú faneritickú magmatickú horninu s premenlivou veľkosťou zŕn, často prekračujúcou niekoľko cm, až dm. Pegmatity sú významným ekonomickým zdrojom mnohých surovín. Nefelínové syenity a ich pegmatity sú na Kolskom polostrove súčasťou alkalickej agpaitovej intrúzie – Chibiny-Lovozero, ktorá patrí k najväčším na svete. Intrúzia Chibiny je stará 362 miliónov rokov, rozkladá sa na ploche 1327 km2 a v priemere dosahuje 30 km. Varieta nefelínového syenitu s eudialytom, egirínom, alkalickým amfibolom a akcesóriami bohatými na Ti a Zr sa označuje ako chibinit prvýkrát opísaný z lokality Chibiny. Vzorku daroval D. Hovorka.