Oznamy

10.1.2022 – Habilitačná prednáška – RNDr. Peter Ružička, PhD.

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejnú habilitačnú prednášku RNDr. Petra Ružičku, PhD., ktoré sa budú konať dňa 10.2.2022 o 10:00. Prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams – Linka na pripojenie.

Téma habilitačnej prednášky:

Mineralogická charakteristika metakarbonátov a špecifických skarnov z vybraných lokalít“

Téma habilitačnej práce:

Metakarbonáty a skarny z vybraných lokalít Slovenska“

Oznamy

19.1.2022 – Obhajoba Dizertačnej práce – Mgr. Iveta Malíčková

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajoby Dizertačnej práce Mgr. Ivet Malíčkovej, ktoré sa budú konať dňa 19.1.2022 o 11:00. Témou práce je

„Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch“

Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

Mgr. Iveta Malíčková – 19.1.2022 o 11:00
Téma: Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch
Link na pripojene cez MS Teams

Udalosti

Športový deň PriF-UK 2021

Naša katedra sa zúčastnila a na Športovom dni PriF-UK 2021, organizovanom Katedru telesnej výchovy UK, odkiaľ si naši reprezentanti odniesli cenné miesta vo viacerých disciplínach. Všetkým zúčastneným členom gratulujeme k úspechu a prajeme veľa chuti ďalej neúnavne trénovať, motivovať ďalších nadšencov v ich zápale pre šport a prinášať katedre nové ocenenia.

Za katedru sa zúčastnili : Daniel Ozdín, Gabriela Kučerová, Luca Reato, Diego Delgado Yáñez, Samir Ustalić a Daniel Gonos.

Získané ocenenia:

2. miesto vo futbale – Tím katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie
1. miesto v streľbe zo vzduchovky – Daniel Ozdín
2. miesto v hode na cieľ – Daniel Ozdín
2. miesto v lukostreľbe – Daniel Gonos

Zdroj pre foto: fns.uniba.sk

Oznamy

25.8.2021 – Obhajoba Dizertačnej práce – RNDr. Matúš Račko

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajoby Dizertačnej práce RNDr. Matúša Račka, ktoré sa budú konať dňa 25.8.2021. Témou práce je Vplyv antropogénneho geologického prostredia na rozšírenie taxónov z čeľade vstavačovité na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku.. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

RNDr. Matúš Račko – 25.8.2021 o 12:30
Téma: Vplyv antropogénneho geologického prostredia na rozšírenie taxónov z čeľade vstavačovité na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku.
Link na pripojene cez MS Teams

Oznamy

24.8.2021 – Obhajoba bakalárskej práce

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajobu bakalárskej práce Martiny Smetanovej, ktoré sa budú konať dňa 24.8.2021. Témou práce je Konzervovanie minerálov v muzeálnych zbierkach: metodické postupy a procesy mechanickej úpravy. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

Martina Smetanová – 24.8.2021 o 11:00
Téma: Konzervovanie minerálov v muzeálnych zbierkach: metodické postupy a procesy mechanickej úpravy
Link na pripojene cez MS Teams

Udalosti

POZVÁNKA na prednášku Farby a očné klamy (nielen) drahých kameňov

Pozývame Vás na prednášku Doc. Mgr. Petra Bačíka, PhD. s Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizovanú CVTI SR.

Prednáška sa bude streamovať 27. mája o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 26. mája 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Oznamy

22.4.2021 – Obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške

Katedra mineralógie a petrológie Vás pozýva na verejné online obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške, ktoré sa budú konať dňa 22.4.2021. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams. 22.4.2021 o 9:00 (Alex Molnárová) a 11:00 (Olena Rybnikova).

Mgr. Alex Molnárová – 22.4.2021 o 9:00
Téma: Geochemia granitoidnych horniv v oblasti Fabovej hole a vychodnej casti Nizkych Tatier
Link na pripojene cez MS Teams

MSc. Olena Rybnikova – 22.4.2021 o 11:00
Link na pripojenie cez MS Teams