Zobrazujú sa: 1 - 10 z 11 VÝSLEDKOV
Baner Oznamy

Bentonitový seminár (26.10.)

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľte mi pozvať Vás na seminár o bentonite. Bentonit je ílová surovina s unikátnymi vlastnosťami, ktoré sa využívajú v mnohých oblastiach, vrátane ochrany životného prostredia. Slovensko má významné ložiská bentonitu a patrí do prvej päťky ťažby bentonitu v Európe. Stále je tu však značný nevyužitý potenciál pre jeho využívanie s vyššou pridanou hodnotou na Slovensku. Budeme radi, ak Vás budeme môcť viac informovať o tejto zaujímavej nerudnej surovine, už 26.10. 2022 v prezentačnom centre AMOS od 13.00. Program je priložený.

V mene KMPLG a SÍS

Peter Uhlík

Baner Oznamy

Vedecký veľtrh EUROVEA (23.09)

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás srdečne pozýva na návštevu Vedeckého veľtrhu 23.09.2022 na námestí pri obchodnom dome EUROVEA. Môžete si pozrieť našu expozíciu na tému Krása a užitočnosť minerálov, možnosť vidieť a chytiť rôzne minerály a horniny ako napríklad antimonit, bentonit, magnezit, perlit, zlato a mnohé iné, dozviete sa množstvo zaujímavých informácií – ako rozoznať pravý diamant od napodobeniny a podobne. Nebudú chýbať ani rôzne experimenty. Náš stánok nájdete pod sochou M.R. Štefánika.

Oficiálny web podujatia: http://www.vedeckyveltrh.sk/

Oznamy

Obhajoby minimových prác – 11.4.2022

Pozývame Vás na verejnú časť obhajoby minimových prác 11.04.2022 od 9:00:


MSc. Luca ReatoPetrological and thermobarometric characterization of calc-silicate xenoliths from Southern Slovakia

11.4. 2022 (pondelok) o 9:00 v miestnosti G-301

Predseda komisie: prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. – PriF UK
Členovia komisie: doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD. – PriF UK, prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. – PriF UK, doc. RNDr. Katarína Šarinová, PhD. – PriF UK, RNDr. Igor Broska,  DrSc. – ÚVoZ SAV
Oponent: RNDr. Marian Janák, DrSc. – ÚVoZ SAV
Školiteľ: prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD. – PriF UK


Mgr. Petra Kardošová Analytické experimentálne štúdium minerálov turmalínovej skupiny

11.4. 2022 (pondelok) o 11.00 v miestnosti G-301

Predseda komisie: prof. P. Uher, CSc.
Členovia komisie: doc. M. Ondrejka, PhD., RNDr. J. Fridrichová, PhD., RNDr. I. Broska, DrSc.
Školiteľ: prof. Peter. Koděra, PhD. – PriF UK
Oponent: RNDR. Jaroslav Lexa, DrSc. – ÚVoZ SAV


MSc. Diego Sebastián Delgado Yanez – W-Mo porphyry deposit Ochtinná – Rochovce and its comparison to similar deposit in the world.

 11.4. 2022 (pondelok) o 13.00 v miestnosti G-427

Predseda komisie: prof. O. Lintnerová, CSc.
Členovia komisie: doc. Peter Uhlík, PhD. , Doc. P. Šottník PhD,  Mgr. Marek Osacký, PhD.
Školiteľ: prof. Peter. Koděra, PhD. – PriF UK
Oponent: RNDR. Jaroslav Lexa, DrSc. – ÚVoZ SAV

Oznamy

Prednáška – Introduction to Data Analysis in Geosciences

We are pleased to announce a series of seminars on data analysis in geosciences. The duration will be approximately 30-45 min. and the tutor is Liubomyr Gavryliv, PhD. from the Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, FNS CU. Liubomyr currently works as a MarieSkłodowska-Curie research fellow in the UK and develops a multidimensional relational data model for mineralogical data analysis.

The seminar will go into the fundamentals of data analysis and its practical implications in mineralogy and geology
with a few examples from the tutor’s experience. We will discuss the following topics:

(1) What is data analysis and is it important in mineralogy?
(2) Most popular programming languages and tools for data analysis: Python and R
(3) Data collection: principal methods and drawbacks
(4) Data cleaning and transformation
(5) Data warehouse: databases vs temporary data storages
(6) Important resources for making data analysis

A short discussion will take place about the general improvement of research quality by the employment of
data analysis techniques with key examples.

Venue:
Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Ilkovičova 6, Bratislava
Date and time: March 24, 2022 at 15:00
Room: AMOS

Baner Oznamy

Podpora Ukrajine

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie vyjadruje podporu a solidaritu ľuďom na Ukrajine. Želáme si čo najskoršie opätovné nastolenie mieru. 

Fotografia zo začiatku mierového sviečkového pochodu, ktorý sa uskutočnil 24.2.2022 od 18.00 v Bratislave a na ktorom sa zúčastnili tisícky ľudí. 

Oznamy

10.1.2022 – Habilitačná prednáška – RNDr. Peter Ružička, PhD.

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejnú habilitačnú prednášku RNDr. Petra Ružičku, PhD., ktoré sa budú konať dňa 10.2.2022 o 10:00. Prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams – Linka na pripojenie.

Téma habilitačnej prednášky:

Mineralogická charakteristika metakarbonátov a špecifických skarnov z vybraných lokalít“

Téma habilitačnej práce:

Metakarbonáty a skarny z vybraných lokalít Slovenska“

Baner Oznamy

Prečo študovať geológiu

Vážené študentky a študenti,

Máte radi prírodu? Páčia sa Vám kamene? Chcete spoznávať ešte nepoznané? Chceli by ste odhaľovať procesy, ktoré sa odohrali pred stovkami miliónov rokov alebo študovať procesy, ktoré ovplyvňujú dnešný svet? Ak ste odpovedali aspoň raz kladne, ste na správnej adrese.

Čítaj viac

Geológia je vzrušujúca, rozmanitá veda o Zemi, ktorá pomáha človeku k lepšiemu životu. V mnohých prípadoch sú poznatky geológie, hoci si to veľa ľudí neuvedomuje, nevyhnutnou súčasťou nášho života. Štúdium geológie Vás môže priviesť k objavovaniu nových minerálov alebo fosílií, naučiť Vás nachádzať zdroj pitnej vody, identifikovať a sanovať zosuv pôdy, určiť vek a pôvod horniny, naučiť Vás nachádzať zdroje nerastných surovín od stavebných surovín cez zlato a energetické suroviny až po kritické suroviny nevyhnutné pre najnovšie technológie, vrátane tých pre získavanie obnoviteľných zdrojov energie. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje plnohodnotné geologické vzdelanie. Zároveň menší počet študentov umožňuje individuálny prístup a priame zapojenie študentov do výskumných projektov a do medzinárodných spoluprác v rámci európskeho vzdelávacieho systému. Našim cieľom je vychovávať všestranných odborníkov, ktorí zvládnu prácu v terénne, v laboratóriách na moderných prístrojoch, ale i prácu s aktuálnym geologickým softvérom a syntézu a interpretáciu výsledkov.

Pozývame Vás študovať geológiu k nám na Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie sa podiela spolu s ďalšími katedrami na vzdelávaní v bakalárskom programe geológia. Zároveň KMPG poskytuje vlastný magisterský program mineralógia, petrológia a ložisková geológia a dva programy doktorandského štúdia: ložisková geológia a mineralógia a petrológia.

Prečo študovať na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Naučíme Vás pracovať v teréne

Náučíme vás správne analyzovať geologický materál

Kontakt s praxou

Naučíme Vás spoznávať minerály a horniny

Internacionálne prostredie

Budete analyzovať vlastné vzorky v našich laboratóriách

Dozviete sa ako geológ prispieva k ochrane životného prostredia

Oznamy

19.1.2022 – Obhajoba Dizertačnej práce – Mgr. Iveta Malíčková

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajoby Dizertačnej práce Mgr. Ivet Malíčkovej, ktoré sa budú konať dňa 19.1.2022 o 11:00. Témou práce je

„Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch“

Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

Mgr. Iveta Malíčková – 19.1.2022 o 11:00
Téma: Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch
Link na pripojene cez MS Teams

Oznamy

25.8.2021 – Obhajoba Dizertačnej práce – RNDr. Matúš Račko

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajoby Dizertačnej práce RNDr. Matúša Račka, ktoré sa budú konať dňa 25.8.2021. Témou práce je Vplyv antropogénneho geologického prostredia na rozšírenie taxónov z čeľade vstavačovité na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku.. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

RNDr. Matúš Račko – 25.8.2021 o 12:30
Téma: Vplyv antropogénneho geologického prostredia na rozšírenie taxónov z čeľade vstavačovité na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku.
Link na pripojene cez MS Teams

Oznamy

24.8.2021 – Obhajoba bakalárskej práce

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajobu bakalárskej práce Martiny Smetanovej, ktoré sa budú konať dňa 24.8.2021. Témou práce je Konzervovanie minerálov v muzeálnych zbierkach: metodické postupy a procesy mechanickej úpravy. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

Martina Smetanová – 24.8.2021 o 11:00
Téma: Konzervovanie minerálov v muzeálnych zbierkach: metodické postupy a procesy mechanickej úpravy
Link na pripojene cez MS Teams