Zobrazujú sa: 1 - 10 z 16 VÝSLEDKOV
Baner Oznamy

XXIII International Conference of Young Geologists

We are glad to announce that the XXIII International Conference of Young Geologists will be organized in Herľany (Slovakia) on April 17-21 2024.

The yearly international conference is organised mainly for master’s and PhD students, and, more in general, all young scientific workers from all fields of geology and geosciences, focused on (but not limited to) general geology, sedimentology, structural geology, geomorphology, mineralogy, geochemistry, economic geology, petrology, palaeontology, geophysics, hydrogeology, engineering geology, geoinformatics, geoengineering, and environmental sciences.

This conference is a place to present your results and achievements, receive feedback from professionals and expand the international collaboration in a friendly environment. It is a great start for students presenting their research for the first time.

WEB: https://herlandia.webnode.sk/)
FB: https://www.facebook.com/icyg.conference/

Important Deadlines:

February 03, 2023 – Online registration
February 4, 2024 – Online registration deadline
February 18, 2024 – Abstract submission dealine
March 20, 2024 – Abstract acceptance
March 29, 2024 – Conference, excursion, and extra fees payment

Baner Oznamy

Zrekonštruované priestory na katedre

Dňa 28.11.2023 odovzdal zhotoviteľ v rámci projektu ACCORD PriF UK tri novo zrekonštruované priestory Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie. Projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation) – Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách je spoločným projektom Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity (ACCORD STU) spolufinancovaný Európskou úniou. Cieľom veľkého projektu ACCORD je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Medzi hlavné aktivity projektu patrí aj zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia, modernizácia IT infraštruktúry a obnova výskumnej infraštruktúry. Naše dve nové laboratória na katedre prinesú väčší komfort a bezpečnosť pri realizácií výskumných projektov katedry (G-311 a G-429-430) a mikroskopická učebňa (G-314) bude predovšetkým slúžiť študentom, kde sa oboznamujú s mikroskopickými technikami potrebnými v geologických vedách a realizujú si výsledky do svojich postupových prác.

Oznamy

Obhajoba PhD. práce – Alexandra Molnárová 30.11.2023

pozývam Vás na obhajobu dizertačnej práce Mgr. Alexandry Molnárovej, ktorá sa uskutoční dňa 30.11.2023 o 14.00 hod v CPS+ B1-322 na PriF UK. :


Mge. Alexandra Molnárová Petrológia granitoidov veporského plutónu v oblasti Fabovej hole“

30.11. 2023 (štvrtok) o 14:00 v miestnosti CPS+ B1-322


Oponenti: RNDr. Igor Broska, DrSc., RNDr. Milan Kohút, CSc., RNDr. Ľubomír Hraško, PhD
Školiteľ: doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD – PriF UK

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

Oznamy

Obhajoba PhD. práce – Olena Rybnikova 23.8.2023

Pozývame Vás na verejnú časť obhajoby doktorandskej práce 23.08.2023 od 10:00:


MSc. Olena Rybnikova„Beryllium minerals in granitic pegmatites: indicators of metamorphic and hydrothermal overprint“

23.08. 2023 (streda) o 10:00 v miestnosti G-427


Oponenti: doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., RNDr. Igor Petrík, DrSc., RNDr. Igor Broska, DrSc
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc – PriF UK

S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

Oznamy

XXII International Conference of Young Geologists

We are glad to announce that the XXII International Conference of Young Geologists will be organized in Smolenice (Slovakia) on April 20-22 2023.

The yearly international conference is organised mainly for master’s and PhD students, and, more in general, all young scientific workers from all fields of geology and geosciences, focused on (but not limited to) general geology, sedimentology, structural geology, geomorphology, mineralogy, geochemistry, economic geology, petrology, palaeontology, geophysics, hydrogeology, engineering geology, geoinformatics, geoengineering, and environmental sciences.

This conference is a place to present your results and achievements, receive feedback from professionals and expand the international collaboration in a friendly environment. It is a great start for students presenting their research for the first time.

WEB: https://herlandia.webnode.sk/

Important Deadlines:

February 03, 2023 – Online registration
February 24, 2023 – Abstract submission (see abstracts instructions)
March 24, 2023 – Abstract acceptance
March 30, 2023 – Conference, excursion, and extra fees payment

Oznamy

Bentonitový seminár (26.10.)

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľte mi pozvať Vás na seminár o bentonite. Bentonit je ílová surovina s unikátnymi vlastnosťami, ktoré sa využívajú v mnohých oblastiach, vrátane ochrany životného prostredia. Slovensko má významné ložiská bentonitu a patrí do prvej päťky ťažby bentonitu v Európe. Stále je tu však značný nevyužitý potenciál pre jeho využívanie s vyššou pridanou hodnotou na Slovensku. Budeme radi, ak Vás budeme môcť viac informovať o tejto zaujímavej nerudnej surovine, už 26.10. 2022 v prezentačnom centre AMOS od 13.00. Program je priložený.

V mene KMPLG a SÍS

Peter Uhlík

Oznamy

Vedecký veľtrh EUROVEA (23.09)

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás srdečne pozýva na návštevu Vedeckého veľtrhu 23.09.2022 na námestí pri obchodnom dome EUROVEA. Môžete si pozrieť našu expozíciu na tému Krása a užitočnosť minerálov, možnosť vidieť a chytiť rôzne minerály a horniny ako napríklad antimonit, bentonit, magnezit, perlit, zlato a mnohé iné, dozviete sa množstvo zaujímavých informácií – ako rozoznať pravý diamant od napodobeniny a podobne. Nebudú chýbať ani rôzne experimenty. Náš stánok nájdete pod sochou M.R. Štefánika.

Oficiálny web podujatia: http://www.vedeckyveltrh.sk/

Oznamy

Obhajoby minimových prác – 11.4.2022

Pozývame Vás na verejnú časť obhajoby minimových prác 11.04.2022 od 9:00:


MSc. Luca ReatoPetrological and thermobarometric characterization of calc-silicate xenoliths from Southern Slovakia

11.4. 2022 (pondelok) o 9:00 v miestnosti G-301

Predseda komisie: prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. – PriF UK
Členovia komisie: doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD. – PriF UK, prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. – PriF UK, doc. RNDr. Katarína Šarinová, PhD. – PriF UK, RNDr. Igor Broska,  DrSc. – ÚVoZ SAV
Oponent: RNDr. Marian Janák, DrSc. – ÚVoZ SAV
Školiteľ: prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD. – PriF UK


Mgr. Petra Kardošová Analytické experimentálne štúdium minerálov turmalínovej skupiny

11.4. 2022 (pondelok) o 11.00 v miestnosti G-301

Predseda komisie: prof. P. Uher, CSc.
Členovia komisie: doc. M. Ondrejka, PhD., RNDr. J. Fridrichová, PhD., RNDr. I. Broska, DrSc.
Školiteľ: prof. Peter. Koděra, PhD. – PriF UK
Oponent: RNDR. Jaroslav Lexa, DrSc. – ÚVoZ SAV


MSc. Diego Sebastián Delgado Yanez – W-Mo porphyry deposit Ochtinná – Rochovce and its comparison to similar deposit in the world.

 11.4. 2022 (pondelok) o 13.00 v miestnosti G-427

Predseda komisie: prof. O. Lintnerová, CSc.
Členovia komisie: doc. Peter Uhlík, PhD. , Doc. P. Šottník PhD,  Mgr. Marek Osacký, PhD.
Školiteľ: prof. Peter. Koděra, PhD. – PriF UK
Oponent: RNDR. Jaroslav Lexa, DrSc. – ÚVoZ SAV

Oznamy

Prednáška – Introduction to Data Analysis in Geosciences

We are pleased to announce a series of seminars on data analysis in geosciences. The duration will be approximately 30-45 min. and the tutor is Liubomyr Gavryliv, PhD. from the Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, FNS CU. Liubomyr currently works as a MarieSkłodowska-Curie research fellow in the UK and develops a multidimensional relational data model for mineralogical data analysis.

The seminar will go into the fundamentals of data analysis and its practical implications in mineralogy and geology
with a few examples from the tutor’s experience. We will discuss the following topics:

(1) What is data analysis and is it important in mineralogy?
(2) Most popular programming languages and tools for data analysis: Python and R
(3) Data collection: principal methods and drawbacks
(4) Data cleaning and transformation
(5) Data warehouse: databases vs temporary data storages
(6) Important resources for making data analysis

A short discussion will take place about the general improvement of research quality by the employment of
data analysis techniques with key examples.

Venue:
Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Ilkovičova 6, Bratislava
Date and time: March 24, 2022 at 15:00
Room: AMOS

Oznamy

Podpora Ukrajine

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie vyjadruje podporu a solidaritu ľuďom na Ukrajine. Želáme si čo najskoršie opätovné nastolenie mieru. 

Fotografia zo začiatku mierového sviečkového pochodu, ktorý sa uskutočnil 24.2.2022 od 18.00 v Bratislave a na ktorom sa zúčastnili tisícky ľudí.