Zamestnanci

Vedúci katedry

Miestnosťtel.e-mailprofil
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.G-422+421 2 9014 9270peter.uhlik@uniba.skosobný profil

Zástupca vedúceho katedry

Miestnosťtel.e-mailprofil
prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.G-322+421 2 9014 9365monika.huraiova@uniba.skosobný profil

Tajomník katedry

Miestnosťtel.e-mailprofil
doc. RNDr. Peter Ružička, PhD.G-320+421 2 9014 9356peter.ruzicka@uniba.skosobný profil

Sekretariát

Miestnosťtel.e-mailprofil
Mgr. Gabriela Ozdínová, PhD.G-327+421 2 9014 9355gabriela.kucerova@uniba.sk

Oddelenie mineralógie a kryštalografie

Miestnosťtel.e-mailprofil
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. G-318+421 2 9014 9295pavel.uher@uniba.skosobný profil
prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD.G-322+421 2 9014 9365monika.huraiova@uniba.skosobný profil
doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.G-348+421 2 9014 9294peter.bacik@uniba.skosobný profil
doc. RNDr. Jana Fridrichová, PhD.  G-348+421 2 9014 9294jana.fridrichova@uniba.skosobný profil
Mgr. Daniel Ozdín, PhD.  G-324+421 2 9014 9366daniel.ozdin@uniba.skosobný profil
Mgr. Gabriela Kučerová, PhD. G-327 +421 2 9014 9355 gabriela.kucerova@uniba.sk
prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.
emeritný profesor
G-315martin.chovan@uniba.sk

Oddelenie petrológie

Miestnosťtel.e-mailprofil
prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.G-326+421 2 9014 9609marian.putis@uniba.skosobný profil
doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.G-317+421 2 9014 9296martin.ondrejka@uniba.skosobný profil
doc. Mgr. Katarína Šarinová, PhD.  G-320+421 2 9014 2084katarina.sarinova@uniba.skosobný profil
doc. RNDr. Peter Ružička, PhD.G-320+421 2 9014 9356peter.ruzicka@uniba.skosobný profil
RNDr. Ondrej Nemec, PhD.G-328+421 2 9014 9297ondrej.nemec@uniba.skosobný profil
prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc.
emeritná profesorka
G-329+421 2 9014 9606anna.vozarova@uniba.sk

Oddelenie ložiskovej a environmentálnej geológie

Miestnosťtel.e-mailprofil
prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.G-420+421 2 9014 9495otilia.lintnerova@uniba.skosobný profil
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.G-422+421 2 9014 9270peter.uhlik@uniba.skosobný profil
doc. Marek Osacký, PhD.G-419+421 2 9014 9274marek.osacky@uniba.skosobný profil
Mgr. Jana Brčeková, PhD.G-421+421 2 9014 9281jana.brcekova@uniba.skosobný profil
prof. Mgr. Peter Koděra, PhD. G-423+421 2 9014 9279peter.kodera@uniba.skosobný profil
doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.G-426A+421 2 9014 9277peter.sottnik@uniba.skosobný profil
prof. RNDr. Ivan Kraus, CSc. 
emeritný profesor
G-424+421 2 9014 9275ivan.kraus@uniba.sk

Ostatní pracovníci

Miestnosťtel.e-mailprofil
Peter SečkárG-008+421 2 9014 9731peter.seckar@uniba.sk