Štátnicové Mgr. predmety a okruhy otázok

Štátnicový predmet Petrológia

Štátnicový predmet Mineralógia

Štátnicový predmet: Ložisková geológia

Štátnicový predmet Geológia Západných Karpát

Okruhy otázok pre povinne voliteľný štátnicový predmet sú na vyžiadanie u prof. RNDr. Dušana Plašienku, DrSc. a doc. Mgr. Rastislava Vojtka, PhD. Vedomosti k tomuto štátnicovému predmetu získa študent absolvovaním povinne voliteľných predmetov Geológia Západných Karpát 1 a Geológia Západných Karpát 2. 

Štátnicový predmet Environmentálna geológia

Okruhy otázok pre povinne voliteľný štátnicový predmet sa pripravujú.