Mineralogické múzeum Univerzity Komenského v Bratislave (MMUK)

Mineralogické múzeum Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej MMUK) bolo založené v r. 2016 a bolo zaevidované Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea pod číslom ZMP/12/2016 ako múzejné zariadenie. MMUK je prvým  a doteraz jediným múzejným zariadením so zbierkami neživých prírodnín na školách na Slovensku. Múzeum má svoje výstavné aj depozitné zbierky na ploche vyše 400 m2 a vzorky sú evidované čiastočne v prírastkových knihách a elektronickej databáze. Vzorky vystavované v jednotlivých vitrínach (vyše 135) slúžia na edukačné aj expozičné účely a sú prístupné aj pre verejnosť. Časť vzoriek do systematickej zbierky minerálov Slovenska zapožičalo niekoľko desiatok vedeckých pracovníkov a zberateľov z celého Slovenska.