Mineralogické múzeum Univerzity Komenského v Bratislave (MMUK)

AKTUALITA! Múzeum je z dôvodu rekonštrukcie minimálne do konca júna ZATVORENÉ.  Dátum otvorenia budeme postupne aktualizovať, podľa postupu rekonštrukčných prác.

Mineralogické múzeum Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej MMUK) bolo založené v r. 2016 a bolo zaevidované Muzeologickým kabinetom Slovenského národného múzea pod číslom ZMP/12/2016 ako múzejné zariadenie. MMUK je prvým  a doteraz jediným múzejným zariadením so zbierkami neživých prírodnín na školách na Slovensku. Múzeum má svoje výstavné aj depozitné zbierky na ploche vyše 400 m2 a vzorky sú evidované čiastočne v prírastkových knihách a elektronickej databáze. Vzorky vystavované v jednotlivých vitrínach (vyše 135) slúžia na edukačné aj expozičné účely a sú prístupné aj pre verejnosť. Časť vzoriek do systematickej zbierky minerálov Slovenska zapožičalo niekoľko desiatok vedeckých pracovníkov a zberateľov z celého Slovenska.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Štvrtok 11:00-15.00
Piatok 11:00-14:00
alebo kedykoľvek inokedy pod dohode s kurátorom.

Kontakt: Mgr. Daniel Ozdín, PhD., Tel.: 0905 554 776; daniel.ozdin@gmail.com