Katedra mineralógie a petrológie Vás pozýva na verejné online obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške, ktoré sa budú konať dňa 22.4.2021. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams. 22.4.2021 o 9:00 (Alex Molnárová) a 11:00 (Olena Rybnikova).

Mgr. Alex Molnárová – 22.4.2021 o 9:00
Téma: Geochemia granitoidnych horniv v oblasti Fabovej hole a vychodnej casti Nizkych Tatier
Link na pripojene cez MS Teams

MSc. Olena Rybnikova – 22.4.2021 o 11:00
Link na pripojenie cez MS Teams