Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajoby Dizertačnej práce RNDr. Matúša Račka, ktoré sa budú konať dňa 25.8.2021. Témou práce je Vplyv antropogénneho geologického prostredia na rozšírenie taxónov z čeľade vstavačovité na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku.. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

RNDr. Matúš Račko – 25.8.2021 o 12:30
Téma: Vplyv antropogénneho geologického prostredia na rozšírenie taxónov z čeľade vstavačovité na haldách hydrotermálnych mineralizácií na Slovensku.
Link na pripojene cez MS Teams