Naša katedra sa zúčastnila a na Športovom dni PriF-UK 2021, organizovanom Katedru telesnej výchovy UK, odkiaľ si naši reprezentanti odniesli cenné miesta vo viacerých disciplínach. Všetkým zúčastneným členom gratulujeme k úspechu a prajeme veľa chuti ďalej neúnavne trénovať, motivovať ďalších nadšencov v ich zápale pre šport a prinášať katedre nové ocenenia.

Za katedru sa zúčastnili : Daniel Ozdín, Gabriela Kučerová, Luca Reato, Diego Delgado Yáñez, Samir Ustalić a Daniel Gonos.

Získané ocenenia:

2. miesto vo futbale – Tím katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie
1. miesto v streľbe zo vzduchovky – Daniel Ozdín
2. miesto v hode na cieľ – Daniel Ozdín
2. miesto v lukostreľbe – Daniel Gonos

Zdroj pre foto: fns.uniba.sk