Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajoby Dizertačnej práce Mgr. Ivet Malíčkovej, ktoré sa budú konať dňa 19.1.2022 o 11:00. Témou práce je

„Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch“

Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

Mgr. Iveta Malíčková – 19.1.2022 o 11:00
Téma: Kryštalochémia prechodných prvkov vo vybraných oxidoch a silikátoch
Link na pripojene cez MS Teams