Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Udalosti

Prednáška Antimón – kritický prvok pre EÚ, alebo nebezpečný kontaminant?

Pozývame Vás na prednášku

16. 2. 2022 16:00 – 18:00 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams
Prístupové údaje prihláseným budú zaslané najneskôr 1 hodinu pred prednáškou

Prihláste sa na: https://lnk.sk/po49

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Suroviny sú základom fungovania pre európsku ekonomiku a majú vysoký hospodársky význam pre Európsku úniu v kombinácii s vysokým rizikom spojených s ich ponukou. Už v prvej štúdii z roku 2010 bol medzi kritické suroviny pre EÚ zaradený antimón. Široké praktické uplatnenie majú zlúčeniny antimónu, ktoré sa používajú pri výrobe ohňovzdorných chemických zlúčenín, keramických skiel, plastov, pri výrobe farieb, ako aj pri vulkanizácii kaučuku a v humánnej a veterinárnej medicíne. V roku 2011 predstavoval globálny trh s antimónom zhruba 150 000 ton. Najväčším výrobcom antimónu je Čína s podielom 86 % svetovej produkcie v roku 2011. V súčasnosti neexistuje žiadny primárny zdroj produkcie antimónu v EÚ. Na Slovensku bolo niekoľko významných nálezísk antimónových rúd. Vyskytovali sa predovšetkým v troch metalogenetických oblastiach: jadrové pohoria (Malé Karpaty, Nízke Tatry), Slovenské rudohorie a stredoslovenské a východoslovenské neovulkanity. Základným minerálom uvedených lokalít je antimonit, ktorý je často sprevádzaný zlatom a striebrom. Antimón však zároveň predstavuje významný toxický kontaminant vyskytujúci sa na Slovensku vo všetkých zložkách životného prostredia. Význam antimónu v hydrogeológii a vodnom hospodárstve na Slovensku vzrástol po tom, čo bolo sledovanie antimónu zaradené do hodnotenia kvality pitnej vody.

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave     
                  
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

Baner Udalosti

Seminár KMPLG 2021

V dňoch 11. a 12. 11. 2021 sa uskutočnil seminár Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, kde sme si medzi sebou porozprávali o tom kto čo robí, pre lepšiu spoluprácu v rámci katedry, ale aj mimo nej, keďže sme využili aj možnosť online prezentázie. Pre tých, ktorí sa nemohli seminára zúčastniť, vrátane študentov, pre ktorých to môže byť inšpirácia, čo by na našej katedre mohli robiť v rámci záverečných prác, zverejňujeme prezentácie:

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie (2021): na fotografii zvrchu zľava – Pavel Uher, Peter Sečkár, Peter Ružička, Katarína Šarinová, Matej Rybárik, Gabika Kučerová, Daniel Ozdín, Peter Šottník, Peter Uhlík, Otília Lintnerová, Gréta Gregáňová, Martin Ondrejka, Peter Bačík, Marek Osacký, Olena Rybníková, Jana Fridrichová, Diego Delgado, Yuqing Bai (chýbajúci členovia: Marian Putiš, Monika Huraiová, Peter Koděra, Ondrej Nemec, Jana Brčeková, Luca Reato, Petra Kardošová, Alexandra Molnárová, Samir Ustalic, Anna Vozárová, Martin Chovan, Ivan Kraus). Foto – Mgr. Maroš Ondrejka – Referát propagácie PriF-UK.

Zoznam prednášok:

Udalosti

Športový deň PriF-UK 2021

Naša katedra sa zúčastnila a na Športovom dni PriF-UK 2021, organizovanom Katedru telesnej výchovy UK, odkiaľ si naši reprezentanti odniesli cenné miesta vo viacerých disciplínach. Všetkým zúčastneným členom gratulujeme k úspechu a prajeme veľa chuti ďalej neúnavne trénovať, motivovať ďalších nadšencov v ich zápale pre šport a prinášať katedre nové ocenenia.

Za katedru sa zúčastnili : Daniel Ozdín, Gabriela Kučerová, Luca Reato, Diego Delgado Yáñez, Samir Ustalić a Daniel Gonos.

Získané ocenenia:

2. miesto vo futbale – Tím katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie
1. miesto v streľbe zo vzduchovky – Daniel Ozdín
2. miesto v hode na cieľ – Daniel Ozdín
2. miesto v lukostreľbe – Daniel Gonos

Zdroj pre foto: fns.uniba.sk

Udalosti

POZVÁNKA na prednášku Farby a očné klamy (nielen) drahých kameňov

Pozývame Vás na prednášku Doc. Mgr. Petra Bačíka, PhD. s Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizovanú CVTI SR.

Prednáška sa bude streamovať 27. mája o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 26. mája 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.