Pozývame Vás na prednášku Doc. Mgr. Petra Bačíka, PhD. s Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave organizovanú CVTI SR.

Prednáška sa bude streamovať 27. mája o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 26. mája 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.