Hosťom DRS S Petrou Bernasovskou a Richardom Dedekom bol mineralóg Daniel Ozdín s Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie PriF-UK. Krátky rozhovor si môžete vypočuť nižšie.

Zdroj: https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/host-dobreho-rana/256269/host-drs-daniel-ozdin-mineralog