Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejnú habilitačnú prednášku RNDr. Petra Ružičku, PhD., ktoré sa budú konať dňa 10.2.2022 o 10:00. Prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams – Linka na pripojenie.

Téma habilitačnej prednášky:

Mineralogická charakteristika metakarbonátov a špecifických skarnov z vybraných lokalít“

Téma habilitačnej práce:

Metakarbonáty a skarny z vybraných lokalít Slovenska“