Zobrazujú sa: 1 - 2 z 2 VÝSLEDKOV
Baner Galéria hornín

Švédska žula

Rapakivi granit z centrálneho Švédska, je špeciálny typ žuly s typickou červenou farbou. Známe sú dve lokálne variety tohto amfibolovo-biotitového granitu. Ak sú megakrysty ružového K-živca (väčšinou resorbované ovoidy) obrastané plagioklasovým lemom (oligoklas An10-30), ide o tzv. vyborgit. Druhou varietou je pyterlit, kde nie sú megakryštály K-živca obrastané plagioklasom a kremeň je prítomný vo forme kvapôčkových zhlukov. Tento textúrne zriedkavý typ granitoidnej horniny sa typicky vyskytuje v archaických a proterozoických komplexoch v asociácii s anortozitmi a charnockitmi. Slovo rapakivi pochádza z fínčiny a znamená drobivá hornina, keďže v dôsledku rozdielnej tepelnej rozťažnosti horninotvorných minerálov ľahšie podlieha erózii a rozpadu. Vzorku daroval D. Hovorka.

Galéria hornín

Nefelínový syenit

Pegmatit nefelínového syenitu z lokality Chibiny na Kolskom polostrove v Rusku. Hrubozrnný pegmatit je zložený z alkalického amfibolu – astrofylitu (hnedý), alkalického pyroxénu – egirínu (zelený) a eudialytu (ružový). Napriek tomu, že v prírode sú najčastejšie známe granitové pegmatity, termín pegmatit nie je striktne viazaný len na granitoidné horniny. Ako pegmatit označujeme hrubozrnnú faneritickú magmatickú horninu s premenlivou veľkosťou zŕn, často prekračujúcou niekoľko cm, až dm. Pegmatity sú významným ekonomickým zdrojom mnohých surovín. Nefelínové syenity a ich pegmatity sú na Kolskom polostrove súčasťou alkalickej agpaitovej intrúzie – Chibiny-Lovozero, ktorá patrí k najväčším na svete. Intrúzia Chibiny je stará 362 miliónov rokov, rozkladá sa na ploche 1327 km2 a v priemere dosahuje 30 km. Varieta nefelínového syenitu s eudialytom, egirínom, alkalickým amfibolom a akcesóriami bohatými na Ti a Zr sa označuje ako chibinit prvýkrát opísaný z lokality Chibiny. Vzorku daroval D. Hovorka.