Zobrazujú sa: 11 - 12 z 12 VÝSLEDKOV
Oznamy

24.8.2021 – Obhajoba bakalárskej práce

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Vás pozýva na verejné online obhajobu bakalárskej práce Martiny Smetanovej, ktoré sa budú konať dňa 24.8.2021. Témou práce je Konzervovanie minerálov v muzeálnych zbierkach: metodické postupy a procesy mechanickej úpravy. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams.

Martina Smetanová – 24.8.2021 o 11:00
Téma: Konzervovanie minerálov v muzeálnych zbierkach: metodické postupy a procesy mechanickej úpravy
Link na pripojene cez MS Teams

Oznamy

22.4.2021 – Obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške

Katedra mineralógie a petrológie Vás pozýva na verejné online obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške, ktoré sa budú konať dňa 22.4.2021. Nižšie nájdete verejné linky na pripojenie cez aplikáciu MS Teams. 22.4.2021 o 9:00 (Alex Molnárová) a 11:00 (Olena Rybnikova).

Mgr. Alex Molnárová – 22.4.2021 o 9:00
Téma: Geochemia granitoidnych horniv v oblasti Fabovej hole a vychodnej casti Nizkych Tatier
Link na pripojene cez MS Teams

MSc. Olena Rybnikova – 22.4.2021 o 11:00
Link na pripojenie cez MS Teams