Navštívte deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského už 10. februára 2021. Aj v tomto roku pre Vás pripravujeme zaujímavé expozície odborných pracovísk celej Geologickej sekcie, tentokrát už priamo v priestoroch našej fakulty na adrese Ilkovičova 6, Bratislava. Naše dvere sa pre Vás otvoria o 9:00.

Ak nemôžeš prísť osobne objav svoje štúdium na https://www.budprirodovedcom.sk alebo si pozri naše propagačné huby na odkazoch nižšie:

KATEDRA MINERALÓGIE, PETROLÓGIE A LOŽISKOVEJ GEOLÓGIE https://hub.link/3MFvY6P

KATEDRA GEOLÓGIE A PALEONTOLÓGIE https://hub.link/SWGK2JF

KATEDRA GEOCHÉMIE https://hub.link/xonhswk

ODDELENIE INŽINIERSKEJ GEOLÓGIE https://hub.link/hCuXkxh